Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2656
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI
Authors: Tuyền, Ngô Xuân Ngọc
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Công ty cổ phần
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.DT5TK2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2656
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT2-Ngo Xuan Ngoc Tuyen HT.pdf
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.