Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2666
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng chính sách xã hội Huyện Châu Thành - Tỉnh An Giang
Authors: Linh, Lê Duy
Keywords: Ngân hàng
Hoạt động tín dụng ngân hàng chính sách xã hội
Tín dụng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán. DT7KT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2666
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7KT1-DKT117118-Lê Duy Linh- PTHĐ tín dụng ngân hàng CSXH.pdf
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.