Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2704
Title: Đánh giá của sinh viên khóa 10 khoa KT - QTKD về chất lượng phục vụ của xe buýt An Giang
Authors: Nhựt, Nguyễn Hồng
Keywords: Sự hài lòng
Xe buýt (Bus línes)
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Đánh giá của sinh viên đối với cách phục vụ của xe buýt An Giang thông qua 5 tiêu chí chất lượng (sự tin tưởng, sự phản hồi, sự cảm thông, sự đảm bảo, sự hữu hình); so sánh giữa các nhóm khách hàng về việc đánh giá chất lượng phục vụ của xe buýt An Giang; đánh giá tổng hợp của khách hàng về chất lượng phục vụ của xe buýt An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2704
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Nguyen Hong Nhut.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.