Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2708
Title: Kế toán tính giá thành gạo tại xí nghiệp xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang -Afiex
Authors: Tùng, Nguyễn Hiếu
Keywords: Kế toán chi phí
Giá thành sản phẩm
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2708
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Nguyen Hieu Tung.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.