Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2742
Title: Thực tập vị trí nhân viên quản lý bán hàng tại cửa hàng Thành Lợi
Authors: Lộc, Nguyễn Bảo
Keywords: Quản trị kinh doanh
Công ty tư nhân
Nhân viên
Kinh doanh
Quản lí nhân sự
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2742
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYEN BAO LOC-DQT141788.pdf
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.