Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2748
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang
Authors: Linh, Nguyễn Văn
Keywords: Kế toán tiền lương
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: May-2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bê tông ly tâm An Giang; nghiên cứu các hình thức trả lương của công ty từ đó rút ra ưu và khuyết điểm của hình thức đó; đưa ra một vài nhận xét và kiến nghị về tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty đối với người lao động.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2748
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Nguyen Van Linh.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.