Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2748
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang
Tác giả: Linh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: thá-2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bê tông ly tâm An Giang; nghiên cứu các hình thức trả lương của công ty từ đó rút ra ưu và khuyết điểm của hình thức đó; đưa ra một vài nhận xét và kiến nghị về tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty đối với người lao động.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2748
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8KT - Nguyen Van Linh.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.