Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2752
Title: Quy trình cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh An Giang
Authors: Tiên, Nguyễn Thị Cẩm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Vốn lưu động
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2752
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYEN THI CAM TIEN-DQT141855.pdf
  Restricted Access
639.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.