Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2771
Title: Đánh giá thái độ của sinh viên khoa kinh tế - QTKD Đại học An Giang đối với dịch vụ thẻ đa năng của Ngân hàng Đông Á
Authors: Diễm, Phan Thị Ngọc
Keywords: Sự hài lòng
Thẻ ATM
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Đánh giá thái độ, nhận thức, tình cảm và xu hướng hành vi của sinh viên Khoa Kinh tế- QTKD trƣờng Đại học An Giang đối với dịch vụ của thẻ đa năng của Ngân hàng Đông Á; nhận dạng được các yếu tố tác động đến thái độ của sinh viên Khoa Kinh tế- QTKD trường Đại học An Giang đối với dịch vụ của thẻ đa năng của Ngân hàng Đông Á.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2771
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Phan Thi Ngoc Diem.pdf
  Restricted Access
977.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.