Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2793
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang giai đoạn 2008 - 2010
Authors: Đông, Phạm Lê Rạng
Keywords: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn giai đoạn 2008 – 2010 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc An Giang; đánh giá được hiệu quả huy động vốn thông qua một số chỉ tiêu tài chính tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2793
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Pham Le Rang Dong.pdf
  Restricted Access
990.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.