Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2814
Title: Quy trình xác định kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá các chỉ tiêu liên quan của công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
Authors: An, Nguyễn Tô Vân
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Xăng dầu
Công ty tư nhân
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2814
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC - NGUYEN TO VAN AN - DTC141881.pdf
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.