Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2833
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh
Authors: Uyển, Nguyễn Vu
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 7KT2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2833
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7KT2-DKT117206-NGUYEN VU UYEN.pdf
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.