Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2890
Title: Phân tích hoạt động cho vay tại quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Hòa
Authors: Thư, Đặng Anh
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Hoạt động cho vay
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng. DH7NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2890
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7NH-DNH117369-Đặng Anh Thư-Phân tích hoạt động cho vay tại quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Hòa.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.