Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2914
Nhan đề: "Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt - chi nhánh An Giang"
Tác giả: Anh, Trần Ngọc
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán
Thanh toán điện tử
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2914
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT5KT1-Tran Ngoc Anh.pdf
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.