Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2927
Title: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn - Tỉnh An Giang
Authors: Thoa, Thái Thị Hồng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2927
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5KT1-Thai Thi Hong Thoa.pdf
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.