Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2930
Title: Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - chi nhánh An Giang
Authors: Tâm, Nguyễn Hữu
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 66
Abstract: Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang, trên cơ sở tập trung phân tích quy trình cho vay doanh nghiệp, đánh giá tình hình hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp qua ba năm 2010 – 2012. Cuối cùng, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2930
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39. Nguyen Huu Tam.pdf
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.