Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2932
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Huyện Lấp Vò
Authors: Kiều, Phan Thị Diễm
Keywords: Thẻ ATM
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 65
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank – chi nhánh Huyện Lấp Vò giai đoạn 2013 – 2015; Đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ; Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2932
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13NH - PHAN THI DIEM KIEU.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.