Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2949
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Miền Nam
Authors: Kiều, Nguyễn Thúy
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Kế toán chi phí
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 87
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị xây lắp trên cơ sở lý thuyết đã học; Tìm hiểu thực tế về cách thức xử lý nghiệp vụ, phương pháp hạch toán kế toán liên quan việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong kỳ; Phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thông qua doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Đồng thời, đề ra một số kiến nghị giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao lợi nhuận trong thời gian tới.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2949
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. Nguyen Thuy Kieu.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.