Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2962
Title: Công tác kế toán công nợ khoản phải thu tại nhà máy gạch Ceramic An Giang
Authors: Tuyết, Huỳnh Thị Ánh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2962
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-HUYNH THI ANH TUYET-DTC142346.pdf
  Restricted Access
874.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.