Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2965
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại sản xuất GNC
Authors: Phương, Lê Thị Trúc
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Lương
Kế toán
Công ty tư nhân
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2965
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-LE THI TRUC PHUONG-DTC142310.pdf
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.