Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2967
Title: Thực tập vị trí nhân viên kế toán thuế tại doanh nghiệp tư nhân cỏ may Châu Thành
Authors: Thi, Ngô Thanh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Kế toán thuế
Công ty tư nhân
Nhân viên
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2967
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGO THANH THI-DTC142321.pdf
  Restricted Access
469.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.