Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2970
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TICCO An Giang
Authors: Hồng, Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Kế toán
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 24-May-2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Qua việc nghiên cứu đề tài này giúp nắm rõ hơn về công tác hạch toán kế toán tại công ty, từ đó tìm ra những khác biệt so với những kiến thức đã học để bổ sung thêm cho kiến thức thực tiễn; tìm hiểu những ưu khuyết điểm của công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty; đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả hơn.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2970
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT1 - Nguyen Thi Tuyet Hong.pdf
  Restricted Access
818.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.