Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2976
Title: Quy trình mở và quản lý thẻ ghi nợ nội địa hdcard tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh An Giang
Authors: Nương, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Thẻ ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2976
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGUYEN THI NGOC NUONG- DTC141914.pdf
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.