Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2982
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh An Giang
Authors: Thanh, Mai Ngọc Phương
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long; đề ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2982
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8TC - Mai Ngoc Phuong Thanh.pdf
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.