Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2995
Title: Tìm hiểu về quy trình phân tích cơ bản cổ phiếu tại công ty TNHH MTV chứng khoán MayBank Kim Eng chi nhánh An Giang
Authors: Thư, Tiêu Anh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Cổ phiếu ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Công ty tư nhân
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2995
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TIEU ANH THU-DTC142330.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.