Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2997
Title: Công tác quản lý và thực hiện chi phí kinh doanh của công ty TNHH 195 Long Xuyên
Authors: Tiên, Trần Giáng
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Kinh doanh
Công tác quản lý
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2997
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRAN GIANG TIEN-DTC141930.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.