Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3000
Title: Quá trình thu - chi tại công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ thứ ba
Authors: Nhân, Trần Thanh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3000
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRAN THANH NHAN-DTC142299.pdf
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.