Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3001
Title: Công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Thành Công MSM
Authors: Nga, Trần Thị Kim
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Hàng tồn kho
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3001
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRAN THI KIM NGA-DH15TC.pdf
  Restricted Access
797.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.