Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3018
Title: Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng Phú Hòa giai đoạn 2009 - 2013
Authors: Xuân, Nguyễn Thị Thanh
Keywords: Tín dụng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 55
Abstract: Mô tả thực trạng rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng Phú Hòa giai đoạn 2009 - 2011; Tìm hiểu và phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại Quỹ tín dụng; Đề xuất một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng Phú Hòa giai đoạn 2009 - 2013.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3018
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44. Nguyen Thi Thanh Xuan.PDF
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.