Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/306
Title: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Authors: Chiến, Nguyễn Văn
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Bảo vệ môi trường
Bùng nổ dân số
Trách nhiệm của công dân
Bài giảng điện tử
Issue Date: 2014
Abstract: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/306
Appears in Collections:[BGĐT] Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chien.pdf
  Restricted Access
5.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.