Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3073
Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam tại Tịnh Biên tháng 4 năm 2015
Authors: Dung, Phan Thị
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT7KT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3073
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7KT1-DKT117057-NGUYENTHINGOCDUNG-DOANHTHUCHIPHIXACDINHKETQUAKINHDOANH.pdf
  Restricted Access
769.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.