Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3077
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần An Xuyên
Authors: Thành, Phan Vương
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 41
Abstract: Tìm hiểu phương pháp hạch toán và tập hợp các loại chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; So sánh sự biến động về chi phí sản xuất giữa các kỳ với nhau của công ty .Từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó; Đưa ra nhận xét, kiến nghị giúp doanh nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, và từ đó rút ra kết luận.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3077
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50. Phan Vuong Thanh.PDF
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.