Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3094
Title: Nghiên cứu chế biến sản phẩm cháo ăn liền từ gạo lúa mùa nổi (Oryza sativa sp.) bổ sung khô cá lóc
Authors: Anh, Trần Nam
Keywords: Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Lúa nước
Khô cá lóc
Oryza sativa sp.
Cháo ăn liền
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nhằm xây dựng được quy trình chế biến ra sản phẩm cháo ăn liền bổ sung khô cá lóc, đa dạng hóa các sản phẩm cháo ăn liền trên thị trường.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm. Lớp DH17TP
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3094
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRANNAMANH.pdf
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.