Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3094
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến sản phẩm cháo ăn liền từ gạo lúa mùa nổi (Oryza sativa sp.) bổ sung khô cá lóc
Tác giả: Anh, Trần Nam
Từ khoá: Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Lúa nước
Khô cá lóc
Oryza sativa sp.
Cháo ăn liền
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nhằm xây dựng được quy trình chế biến ra sản phẩm cháo ăn liền bổ sung khô cá lóc, đa dạng hóa các sản phẩm cháo ăn liền trên thị trường.
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm. Lớp DH17TP
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3094
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TRANNAMANH.pdf
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.