Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3097
Title: Khảo sát thời gian lạnh đông và sấy thăng hoa đến chất lượng trà túi lọc rau nhái (Cosmos caudatus Kunth)
Authors: Mai, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Rau nhái
Cosmos caudatus Kunth
Trà (Chè)
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nhằm tìm được thời gian lạnh đông và thời gian sấy thăng hoa, kích thước thích hợp của trà để tạo nên sản phẩm.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm. Lớp DH17TP
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3097
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Ngọc Mai.pdf
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.