Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3145
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp sấy đến thành phần hoá học của bột lá đinh lăng (Polyscias fruticosa L.)
Tác giả: Tuấn, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Chăn nuôi
Đinh lăng
Họ nhân sâm
Animal culture
Polyscias fruticosa L.
Araliaceae
Phương pháp sấy
Thành phần hóa học
Components
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định phương pháp sấy để giữ được thành phần hóa học của lá cây đinh lăng sau khi sấy và nghiền thành bột
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi. Lớp DH18CN
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3145
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CDTN. Trần Thanh Tuấn 18CN.pdf
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.