Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3148
Title: Ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn bổ sung Redzymes lên sự tăng trưởng của gà thịt địa phương từ 5 – 12 tuần tuổi
Authors: Kiều, Phạm Võ Thiên
Keywords: Chăn nuôi
Gia cầm
Cho ăn và thức ăn

Animal culture
Poultry
Feeding and feeds
Chickens
Men redzymes
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Description: Xác định ảnh hưởng của các loại chế phẩm sinh học lên khả năng tăng khối lượng của gà thí nghiệm; Xác định ảnh hưởng của các loại chế phẩm sinh học lên khả năng tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3148
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN. Phạm Võ Thiên Kiều 18CN.pdf
  Restricted Access
990.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.