Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/315
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả: An, Huỳnh Ngọc
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Tư tưởng
Hồ chí minh
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần III năm 2010 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/315
Bộ sưu tập: [BGĐT] Khoa Lý luận Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Huynh Ngoc An - LLCT.zip
  Restricted Access
67.65 MBUnknown  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.