Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3210
Title: Nghiên cứu bảo quản nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus Longan Lour) Khánh Hòa (Châu Phú - An Giang)
Authors: Tuyền, Huỳnh Thanh
Keywords: Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Nhãn (Thực vật)
Food industry and trade
Longan
Công nghệ thực phẩm
Nhãn xuồng cơm vàng
Dimocarpus Longan Lour
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá chất lượng sau thu hoạch của nhãn xuồng cơm vàng Khánh Hòa; Khảo sát ảnh hưởng của quá trình bao gói và bao màng ảnh hưởng đến chất lượng nhãn xuồng cơm vàng trong thời gian bảo quản ở nhiệt độ thường
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm. Lớp 18TP
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3210
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003780.HUỲNH THANH TUYỀN.pdf
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.