Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3211
Title: Khảo sát tính thích nghi của cây dứa giống vô tính MD2 ở xã Lương Phi huyện Tri Tôn tỉnh An Giang
Authors: Nghĩa, Võ Hiếu
Keywords: Công nghệ sinh học
Khóm (Thơm)
Sinh trưởng
Biotechnology
Pineapple
Growth
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xác định khả năng sinh trưởng, phát triển và tình hình sâu bệnh của cây dứa giống vô tính MD2 ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3211
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003843 _Vo Hieu Nghia.pdf
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.