Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3214
Title: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn vỏ trứng gà vào giá thể lên sự sinh trưởng và phát triển cây cải thìa Brassica rapa Chinensis
Authors: Thảo, Huỳnh Lê Như
Keywords: Công nghệ sinh học
Rau
Sinh trưởng
Biotechnology
Vegetables
Growth
Brassica rapa Chinensis
Cải thìa
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển cây cải thìa Brassica rapa Chinensis trên các tỉ lệ giá thể vỏ trứng gà.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3214
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003845 _ Huynh Le Nhu Thao.pdf
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.