Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3214
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn vỏ trứng gà vào giá thể lên sự sinh trưởng và phát triển cây cải thìa Brassica rapa Chinensis
Tác giả: Thảo, Huỳnh Lê Như
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Rau
Sinh trưởng
Biotechnology
Vegetables
Growth
Brassica rapa Chinensis
Cải thìa
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển cây cải thìa Brassica rapa Chinensis trên các tỉ lệ giá thể vỏ trứng gà.
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3214
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CDTN003845 _ Huynh Le Nhu Thao.pdf
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.