Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3215
Title: Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung prebiotic chiết xuất từ Lactobacillus plantarum lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trung, Lê Hoài
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Nuôi tôm
Sinh trưởng
Tôm thẻ chân trắng
Aquaculture
Shrimp culture
Growth
Litopenaeus vannamei
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng có bổ sung prebiotic chiết xuất từ Latobacillus plantarum trong thức ăn.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Nuôi trồng thủy sản. Lớp DH18TS
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3215
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN. Lê Hoài Trung. 18TS.pdf
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.