Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3216
Title: Nghiên cứu môi trường tạo rễ và giá thể trồng thích hợp cho cây lan Ascocenda suksamran Sunlight in vitro
Authors: Tiên, Lê Thị Mỹ
Keywords: Công nghệ sinh học
Lan (Thực vật)
Nhân giống
Nuôi cấy mô thực vật
Biotechnology
Orchids
Propagation
Ascocenda suksamran Sunlight
Plant tissue culture
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xác định môi trường thích hợp cho việc tạo rễ chồi lan Ascocenda suksamran Sunlight in vitro trồng vườn ươm.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3216
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003822 _ Le Thi Mỹ Tien.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.