Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3217
Title: Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến sự tạo rễ giá thể thuần dưỡng thích hợp cho lan Thiên nga (Catasetum pileatum Rchb.f.)
Authors: Hạnh, Đặng Thị Mỹ
Keywords: Công nghệ sinh học
Lan (Thực vật)
Nhân giống
Lan Thiên nga
Nuôi cấy mô thực vật
Biotechnology
Orchids
Propagation
Catasetum pileatum Rchb.f.
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm ra môi trường tạo rễ thích hợp để tạo cây hoàn chỉnh và tìm giá thể thích hợp của lan Thiên nga nhằm bước đầu tìm hiểu khả năng thích nghi cho cây giống Thiên nga in vitro.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3217
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003818 _ Dang Thi My Hạnh.pdf
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.