Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3218
Title: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc ly trích tinh dầu vỏ trái tắc (Fortunella japonica Thumb)
Authors: Nguyên, Trần Thiện
Keywords: Công nghệ sinh học
Trái tắc
Tinh chất và tinh dầu
Biotechnology
Fortunella japonica Thumb
Essences and essential oils
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát hàm lượng nước, khảo sát khối lượng mẫu mang đi chưng cất, thời gian cần thiết để trích ly tinh dầu hiệu quả.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3218
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003817 _ Tran Thien Nguyen.pdf
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.