Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3219
Title: Định danh nấm Vân Chi đỏ thu thập tại núi Cấm An Giang
Authors: Mai, Trần Thị Phượng
Keywords: Công nghệ sinh học
Nấm vân chi đỏ
Biotechnology
Trametes sp.
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát môi trường nhân giống Vân Chi đỏ hoang dại từ đó sử dụng mẫu tơ nấm để giãi mã được trình tự gene nấm Vân Chi đỏ hoang dại thu thập tự nhiên.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3219
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003819 _ Tran Thi Phuong Mai.pdf
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.