Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3220
Title: Xây dựng mô hình trồng nấm rơm trên bông vải phế liệu có phối trộn trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Quang, Trương Bửu
Keywords: Công nghệ sinh học
Nấm rơm
Trồng nấm
Biotechnology
Volvariella volvacea
Mushroom culture
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng mô hình trồng nấm rơm trên bông vải phế liệu có bổ sung thêm thành phần cơ chất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3220
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003833 _ Truong Buu Quang.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.