Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3224
Title: Trồng nấm rơm trên bông vải phế liệu có ảnh hưởng bởi nhiệt độ
Authors: Giàu, Nguyễn Văn
Keywords: Công nghệ sinh học
Nấm rơm
Trồng nấm
Biotechnology
Volvariella volvacea
Mushroom culture
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến giá thể trồng nấm rơm trên bông vải đạt năng suất cao.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Sinh học. Lớp DH18SH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3224
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CDTN003836 _ Nguyen Van Giau.pdf
  Restricted Access
8.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.