Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3388
Title: Điền kinh
Authors: Tú, Hồ Văn
Keywords: Điền kinh
Giáo dục thể chất
Athletics
Physical education and training
Giáo dục thể chất 1
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu môn điền kinh. Trình bày nguyên lý kỹ thuật đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy; kỹ thuật và phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh; cách tuyển chọn vận động viên điền kinh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3388
Appears in Collections:[GT] Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Van Tu.pdf
  Restricted Access
6.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.